Regulamin zajęć EKOLAND

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z regulaminem.  

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ

CENTRUM ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY EKOLAND (dalej CRDiM Ekoland)

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zgłoszenie udziału w zajęciach jest jednoznaczne z zaakceptowaniem i przestrzeganiem regulaminu CRDiM Ekoland oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez CRDiM Ekoland w celach administracyjnych, informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 101 poz. 926.

2. W przypadku niepełnoletnich uczestników regulamin CRDiM Ekoland dotyczy ich prawnych opiekunów.

3. Udział w zajęciach możliwy jest tylko i wyłącznie, gdy uczestnik bądź prawny opiekun uczestnika zajęć rozpoczął współpracę z CRDiM EKOLAND poprzez podpisanie umowy. Wyjątek stanowią pierwsze zajęcia - tzw. poglądowe. Każda osoba może uczestniczyć tylko w jednych zajęciach poglądowych.

4. Regulamin może ulec zmianie. Informacja o zmianie regulaminu zostanie podana na www.ekoland.edu.pl. W związku z powyższym Rodzic/ Opiekun/ Kursant pełnoletni ma obowiązek monitorowania informacji na stronie internetowej.

 

II. WARUNKI UMOWY

1. Informacje o: czasie trwania umowy, warunkach wypowiedzenia umowy, oraz warunkach rozwiązania grup, stanie zdrowia uczestnika zajęć zgłaszanych przez Rodzica lub Opiekuna (ewentualnie przez Zgłaszającego), miejscu i czasie organizacji zajęć, praw uczestnika oraz odpłatności (formy, kwoty oraz terminie płatności) ujęte są w umowie podpisanej między prawnym opiekunem i CRDiM Ekoland w związku z tym w regulaminie powyższych rzeczy nie zapisuję się ponownie.

2. Opłata za zajęcia indywidualne ustalana jest oddzielnie w zależności od pedagoga oraz stopnia zaawansowania uczestnika.

3. W przypadku nieobecności na zajęciach lub rezygnacji z nich CRDiM Ekoland nie zwraca wniesionej opłaty.

 

III. ORGANIZACJA CZASU PRZED I PO ZAJĘCIACH

1. Ze względu na fakt, że w CRDiM Ekoland przebywają głównie dzieci, wszyscy zobowiązani są do ściągnięcia obuwia przy wejściu.

2. Uczestnicy zajęć mają obowiązek przebywać na terenie budynku CRDiM Ekoland. W sytuacji, gdy małoletni uczestnik zajęć ma zamiar sam opuścić budynek musi okazać pisemną informację od prawnego opiekuna, który zezwala na opuszczenie budynku. Informacja powinna być okazywana za każdym razem lub jednorazowo, jeżeli wyraźnie zostanie podkreślone, iż małoletni może sam opuszczać budynek CRDiM Ekoland.

3. Małoletni uczestnicy zajęć przed i po zajęciach pozostają pod opieką Rodziców/ Opiekunów. CRDiM Ekoland nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki.

4. Rodzice oraz opiekunowie pozostawionych w CRDiM Ekoland dzieci akceptują regulamin sali
i placu zabaw.

5. CRDiM Ekoland nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki. Cenne przedmioty można zabrać na salę lub pozostawić w recepcji.

6. Uczestnicy, którzy oczekują na rozpoczęcie zajęć w wyznaczonym miejscach, nie mogą zakłócać pracy i spokoju pozostałych uczestników CRDiM Ekoland.

7. Rodzice/ Opiekunowie oraz rodzeństwo dzieci uczestniczących w zajęciach nie może zakłócać pracy i spokoju osób uczestniczących w zajęciach. CRDiM Ekoland ma prawo wyprosić osobę w znaczny lub umyślny sposób przeszkadzającą pozostałym osobom. 

8. W sytuacji zajętych miejsc parkingowych przy CRDiM Ekoland informujemy o możliwości parkowania samochodu na publicznym parkingu przy Poczcie na ul. A 10. CRDiM Ekoland nie ponosi odpowiedzialności za samochody zaparkowane na bramach wjazdowych lub zastawiających chodniki.

 

IV. ORGANIZACJA ZAJĘĆ

1. Uczestnik powinien stawić się w siedzibie CRDiM Ekoland 10 min. przed rozpoczęciem zajęć, aby przygotować się do zajęć.

2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przebrania się w strój dopasowany do zajęć. Każda grupa powinna mieć wyznaczony strój ćwiczebny, o którym decyduje osoba prowadząca. Niezależnie od zajęć, na które uczęszcza dziecko obowiązuje:

· bezwzględny zakaz noszenia biżuterii (szczególnie naszyjników), która stanowi zagrożenie dla dzieci,

· obuwie zamienne (szczególnie w sytuacji tzw. adidasów), jeżeli to możliwe to z jasną podeszwą,

· długie włosy powinny być związane (na zajęciach baletowych uczesane w „koka”).

3. Na sali tanecznej, oraz sportowej, podczas zajęć tanecznych mogą przebywać wyłącznie ich uczestnicy i osoby współpracujące z CRDiM Ekoland.

4. Uczestnicy mogą przebywać na sali tylko i wyłącznie w obecności pedagoga.

5. Na salę można wnosić wyłącznie wodę do picia, jeżeli zezwoli na to osoba prowadząca. W sytuacji, gdy podczas zajęć wody nie wolno wnosić na salę, osoba prowadząca powinna zorganizować przerwę w zajęciach (o ile kondycja dzieci tego wymaga).

6. CRDiM Ekoland ma prawo do zorganizowania zastępstwa w razie nieobecności instruktora, bez konieczności informowania uczestników o zmianie.

7. CRDiM Ekoland ma prawo odwołać zajęcia w sytuacji nagle uniemożliwiającej przeprowadzenie zajęć (brak prądu, niedyspozycja instruktora itp.). Zajęcia odwołane zostaną odrobione przez wydłużenie czasu kolejnych zajęć. Jeżeli zajęcia w danej grupie odbywają się dwa razy w tygodniu zajęcia będą odrabiane w dniach kiedy nie było zajęć. Przykładowo nieodbyte zajęcia 45cio minutowe we wtorek będą odrabiane przez trzy kolejne wtorki poprzez wydłużenie zajęć o 15 minut.

8. Na zajęcia do CRDiM Ekoland nie można przyprowadzać dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób. W przypadku zaistnienia wątpliwości, co do stanu zdrowia dziecka, osoba prowadząca ma prawo odmówić przyjęcia dziecka na zajęcia mając na względzie dobro całej grupy i innych dzieci przebywających w CRDiM Ekoland.

9. Kursanci (zarówno małoletni i pełnoletni) nie są dodatkowo ubezpieczeni na zajęciach prowadzonych przez CRDiM Ekoland.

10. Zabrania się wnoszenia i spożywania posiłków oraz napoi do sal ćwiczebnych. Zaleca się aby dziecko miało przygotowaną wodę do picia w szatni (którą będzie mógł wypić podczas przerwy) oraz zaleca się nie spożywać posiłków podczas przerwy. Zabrania się żuć gumę podczas zajęć. 

11. Uczestnik pełnoletni kategorycznie nie może przychodzić na zajęcia po spożyciu alkoholu i środków odurzających ani spożywać w.w. rzeczy w CRDiM Ekoland.

12. W CRDiM Ekoland obowiązuje zakaz palenia.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W miarę możliwości oraz dostępności sceny teatralnej rok szkolny zwieńczony zostanie spektaklem lub koncertem. Rodzice/ Opiekunowie wyrażają zgodę na wykonywanie zdjęć oraz nagrań cyfrowych z udziałem dzieci i młodzieży oraz zezwalają na wykorzystywanie w.w. materiałów do celów promocyjnych (umieszczenie na stronie internetowej, portalach społecznościowych, w materiałach prasowych i innych).

2. Uczestnik zajęć, który opuścił więcej niż 50% zajęć może nie zostać dopuszczony do występowania w spektaklu końcowo rocznym.

3. Jeżeli małoletni uczestnik zajęć w sposób rażący odbiega od grupy ze względu na umiejętności i opanowany materiał zajęć osoba prowadząca ma prawo odmówić uczestnictwa dziecka w przedstawieniu.

4. Podczas imprez zorganizowanych przez CRDiM Ekoland (np. spektakl, lekcja otwarta itp.) dziecko pozostaje pod opieką Rodzica lub Opiekuna chyba, że wyraźnie zostało zaznaczone, że w danym przedziale czasowym dziecko jest pod opieką osoby reprezentującej CRDiM Ekoland.

5. Za wszystkie zniszczenia dokonane przez małoletniego Kursanta bądź jego rodzeństwo odpowiada ich prawny opiekun. Pełnoletni Kursant odpowiada we własnym imieniu. 

 

 

 

 

Kilka słów o nas

Centrum EKOALND oferuje zajęcia dla dzieci,
młodzieży i dorosłych, wspierając przede wszystkim
wspólne spędzanie wolnego czasu całej rodziny.

kolonie, obozy, półkolonie:
tel. +48 503 473 555
tylko podczas trwania turnusu

tel. +48 503 473 555
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
facebook.com/ekoland.edu

CRDiM EKOLAND
ul. A9/2
32-086 Węgrzce

© Ekoland 2012 - 2016 Wszystkie prawa zastrzeżone | Layout Maciek Antosiewicz |  

Ważne: Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki.

Akceptuję politykę plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information